Magyar Fotográfusok Háza a Mai Manó Házban
Korábbi kiállítások


Külső helyszín

BARAKONYI Szabolcs, EPERJESI Ágnes, ERDEI Krisztina, ESTERHÁZY Marcell, FÁTYOL Viola, FEKETE Zsolt, HERMANN Ildi, KUDÁSZ Gábor Arion, TELEK Balázs, VÁRADI Viktor
Családi tűzfészek

Kurátor: Stenczer Sári

Megtekinthető: 2014. január 16. – március 28.
Megnyitó: 2014. január 16. 19:00
nyitva: kedd-szombat 13:30-19:30
Párizsi Magyar Intézet | 92, rue Bonaparte 75006 Paris
Információk: accueil@instituthongrois.fr | +33 1 43 26 06 44

http://www.parizs.balassiintezet.hu/ »»

A Családi tűzfészek című kiállítás a kortárs magyar fotográfia egy szegmensét mutatja be, de nem konkrét tematikán keresztül, vagy specifikus stilisztikai megoldásokat követve, hanem abból az egyszerű tényből kiindulva, hogy a felvételeken a fotográfusok valódi, vagy fiktív családtagjai szerepelnek. A válogatás egy jelenséget jár körbe, s azt kutatja, hogy ezek a művészek miként alkalmazzák sorozataik létrejöttekor azt a különleges relációt, amely őket hozzátartozóikhoz fűzi. A munkák exponált, vagy tudatosan háttérbe szorított közös nevezője tehát az összetartozás, s egyben a függés és függőség viszonyrendszere. S bár a tíz fotográfus különböző megközelítésekkel és képi megfogalmazásokkal dolgozik, mégis egy központi alapvető komponens révén, az emberi élet legjelentősebb és legszemélyesebb kapcsolati rendszerének segítségével viszi színre mondanivalóját.

 

A tárlat a teljesség igénye nélkül térképezi fel, hogy ezek a kortárs művészek hogyan reprezentálják, használják, irányítják, alkalmazzák - a valóság, vagy a fikció mezsgyéin - a hozzájuk legközelebb eső embereket műveik megvalósításában. Ezeken a kapcsolati pilléreken ugyanis szinte minden lehetséges: feltárni lelki folyamatokat, megmutatni a meztelen testet, szólni elvárt sémákról és önként követett értékekről, illetve a hétköznapok különlegességét vagy az extrém helyzetek mindennapiságát éltetni. Ráadásul mivel a családi fotóalbum közege a technikai eszközök elérhetősége miatt már generációkkal korábban megteremtődött körülöttünk, elfogadottsága vélhetően megfelelő táptalajt szolgáltat a fotográfusok kísérleteihez és képalkotási folyamataihoz. Kiindulópont, amely épp azért érdekes és fontos adalék, mert végsősoron ezáltal maga a fotográfus az, aki vállalja kitárulkozását és betekintést enged személyes életterébe és élményeibe.

 

A kiállított munkák amellett, hogy eltérő nyelvezeteken szólnak változatos témákról, körüljárnak olyan általános szimbólumokat és szubjektív történeteket, amelyek a néző tapasztalataiból adódóan újabb és újabb szinteken értelmezhetőek. A narratívák és snapshotok, az elkapott vallomások és beállított valótlanságok megannyi kérdést hordoznak magukban, de végeredményben mindannyian a felelősséghez és az emberi természet mibenlétéhez vezetnek bennünket, melyek a családi tűzfészek tagadhatatlan sajátjai.

 

STENCZER Sári

 

A kiállítás a Mai Manó Ház – Magyar Fotográfusok Házával együttműködésben jött létre.

A belépés ingyenes

 

 

 

Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház
1065 Budapest-Terézváros, Nagymező utca 20.
Telefon: 473-2666
Fax: 473-2662
E-mail: maimano@maimano.hu

Főoldal :: © 2002 Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház :: Impresszum